RoháčekŽalmy31,5

Žalmy 31:5

Vy­veď ma zo siete, ktorú mi ukryli, lebo ty si mojou pev­nosťou.


Verš v kontexte

4 Lebo mojou skalou a mojím hradom si ty, a pre svoje meno ma voď a sprevoď!
5 Vy­veď ma zo siete, ktorú mi ukryli, lebo ty si mojou pev­nosťou.
6 Do tvojej ruky porúčam svoj­ho ducha, lebo si ma vy­kúpil, Hos­podine, Bože, sil­ný a verný.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

5 Vy­veď ma zo siete, ktorú mi ukryli, lebo ty si mojou pev­nosťou.

Evanjelický

5 Vy­veď ma zo siete, ktorú mi taj­ne na­stavili, lebo si mojím útočis­kom.

Ekumenický

5 Vy­veď ma z osídla, ktoré mi na­stavili. Ty si pred­sa moja pev­nosť.

Bible21

5 Vy­veď mě z pasti, kte­rou mi nastražili, vždyť jsi mou po­si­lou!