RoháčekŽalmy31,7

Žalmy 31:7

Nenávidím tých, ktorí po­zorujú na ničomnú már­nosť; ale ja sa nadejem na Hos­podina.


Verš v kontexte

6 Do tvojej ruky porúčam svoj­ho ducha, lebo si ma vy­kúpil, Hos­podine, Bože, sil­ný a verný.
7 Nenávidím tých, ktorí po­zorujú na ničomnú már­nosť; ale ja sa nadejem na Hos­podina.
8 Veseliť a radovať sa budem v tvojej milos­ti, pre­tože si videl moje trápenie; znal si v súžení moju dušu

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

7 Nenávidím tých, ktorí po­zorujú na ničomnú már­nosť; ale ja sa nadejem na Hos­podina.

Evanjelický

7 Nenávidím ctiteľov ničom­ných modiel, lebo ja v Hos­podina dúfam.

Ekumenický

7 Nenávidím tých, čo uc­tievajú már­ne mod­ly. Ja dúfam len v Hospodina.

Bible21

7 Ne­s­ne­su cti­te­le marných nicotností, mou na­dějí je Hos­po­din.