RoháčekŽalmy31,25

Žalmy 31:25

Buďte zmužilí, a on posilní vaše srd­ce, všet­ci vy, ktorí očakávate na Hos­podina!


Verš v kontexte

23 Ale ja som bol po­vedal vo svojom predesení: Od­rezaný som zp­red tvojich očí. Avšak ty si počul hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď som volal na teba o pomoc.
24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci jeho svätí, lebo Hospodin os­tríha ver­ných a hoj­ne od­pláca tomu, ktorý robí pýchu.
25 Buďte zmužilí, a on posilní vaše srd­ce, všet­ci vy, ktorí očakávate na Hos­podina!

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

25 Buďte zmužilí, a on posilní vaše srd­ce, všet­ci vy, ktorí očakávate na Hos­podina!

Evanjelický

25 Zmužilí buďte, nech sa upev­ní srd­ce všet­kých vás, ktorí očakávate na Hos­podina.

Ekumenický

25 Všet­ci, čo očakávate Hos­podina, buďte sil­ní a nech je pev­né vaše srd­ce.

Bible21

25 Buď­te silní a v srd­ci stateční, všichni, jichž na­dějí je Hos­po­din!