RoháčekŽalmy31,24

Žalmy 31:24

Miluj­te Hos­podina, všet­ci jeho svätí, lebo Hospodin os­tríha ver­ných a hoj­ne od­pláca tomu, ktorý robí pýchu.


Verš v kontexte

23 Ale ja som bol po­vedal vo svojom predesení: Od­rezaný som zp­red tvojich očí. Avšak ty si počul hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď som volal na teba o pomoc.
24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci jeho svätí, lebo Hospodin os­tríha ver­ných a hoj­ne od­pláca tomu, ktorý robí pýchu.
25 Buďte zmužilí, a on posilní vaše srd­ce, všet­ci vy, ktorí očakávate na Hos­podina!

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci jeho svätí, lebo Hospodin os­tríha ver­ných a hoj­ne od­pláca tomu, ktorý robí pýchu.

Evanjelický

24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci Jeho zbožní! Hos­podin za­chováva ver­ných, ale nad­mieru od­pláca tomu, kto si počína pyšne.

Ekumenický

24 Miluj­te Hos­podina všet­ci jeho zbožní. Hos­podin chráni ver­ných, no vr­chovato od­pláca po­výšen­com.

Bible21

24 Mi­lu­j­te Hos­po­di­na všich­ni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatítěm, kdo se pyšně chovají.