RoháčekŽalmy22,16

Žalmy 22:16

Moja sila je vy­sch­lá jako črep, a môj jazyk je prilepený na moje ďas­ná, a ešte ma položíš do prachu smr­ti.


Verš v kontexte

15 Som roz­liaty jako voda; rozs­túpily sa všet­ky moje kos­ti. Moje srd­ce je ako vosk; taje v mojich vnútor­nos­tiach.
16 Moja sila je vy­sch­lá jako črep, a môj jazyk je prilepený na moje ďas­ná, a ešte ma položíš do prachu smr­ti.
17 Lebo ma ob­kľúčili psi; rota zlost­níkov ma ob­kolesila; pre­bod­li moje ruky i moje nohy.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 Moja sila je vy­sch­lá jako črep, a môj jazyk je prilepený na moje ďas­ná, a ešte ma položíš do prachu smr­ti.

Evanjelický

16 Ako črep vy­sch­la moja sila a jazyk sa mi k ďas­nám prilepil, kladieš ma do prachu smr­ti.

Ekumenický

16 Hrd­lo mi vy­sch­lo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na pod­nebie, vr­hol si ma do prachu smr­ti.

Bible21

16 Pa­tro mám su­ché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do pra­chu smrti srazils mě!