EvanjelickýŽalmy22,16

Žalmy 22:16

Ako črep vy­sch­la moja sila a jazyk sa mi k ďas­nám prilepil, kladieš ma do prachu smr­ti.


Verš v kontexte

15 Roz­lievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všet­ky kos­ti, moje srd­ce je ako vosk, roz­púšťa sa mi vo vnútor­nos­tiach.
16 Ako črep vy­sch­la moja sila a jazyk sa mi k ďas­nám prilepil, kladieš ma do prachu smr­ti.
17 Lebo psi ma ob­kľúčili, ob­kolesila ma tlupa zlosynov a pre­bod­li mi ruky, nohy.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 Moja sila je vy­sch­lá jako črep, a môj jazyk je prilepený na moje ďas­ná, a ešte ma položíš do prachu smr­ti.

Evanjelický

16 Ako črep vy­sch­la moja sila a jazyk sa mi k ďas­nám prilepil, kladieš ma do prachu smr­ti.

Ekumenický

16 Hrd­lo mi vy­sch­lo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na pod­nebie, vr­hol si ma do prachu smr­ti.

Bible21

16 Pa­tro mám su­ché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do pra­chu smrti srazils mě!