RoháčekŽalmy19,8

Žalmy 19:8

Zákon Hos­podinov je do­konalý, občer­stvujúci dušu; svedoc­tvo Hos­podinovo ver­né, ktoré robí pros­tého múd­rym.


Verš v kontexte

7 Od jed­ného konca nebies je jeho východ a na ich d­ruhom konci jeho západ, a nieto ničoho, čo by sa moh­lo ukryť pred jeho horúčosťou.
8 Zákon Hos­podinov je do­konalý, občer­stvujúci dušu; svedoc­tvo Hos­podinovo ver­né, ktoré robí pros­tého múd­rym.
9 Ustanovenia Hos­podinove sú priame, ob­veseľujúce srd­ce; pri­kázanie Hos­podinovo je čis­té, os­vecujúce oči.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 Zákon Hos­podinov je do­konalý, občer­stvujúci dušu; svedoc­tvo Hos­podinovo ver­né, ktoré robí pros­tého múd­rym.

Evanjelický

8 Zákon Hos­podinov je do­konalý, občer­stvuje dušu, svedec­tvo Hos­podinovo je hod­nover­né, múd­rym robí pros­tého.

Ekumenický

8 Hos­podinov zákon je do­konalý, občer­stvuje dušu. Hos­podinovo roz­hod­nutie je spoľah­livé, ne­skúseného robí múd­rym.

Bible21

8 Hos­po­dinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svě­de­ctví jsou věrná, i pro­sté činí moud­rý­mi.