RoháčekŽalmy18,17

Žalmy 18:17

Vy­strel rameno s výsos­ti, po­chytil ma a vytiahol ma z velikých vôd.


Verš v kontexte

16 A ukázaly sa riečištia vôd, a od­kryly sa zá­klady okruhu sveta od tvoj­ho že­hrania, Hos­podine, od dychu ducha tvojich noz­dier.
17 Vy­strel rameno s výsos­ti, po­chytil ma a vytiahol ma z velikých vôd.
18 Vy­tr­hol ma z moci môjho sil­ného ne­priateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pre­tože boli moc­nejší ako ja.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

17 Vy­strel rameno s výsos­ti, po­chytil ma a vytiahol ma z velikých vôd.

Evanjelický

17 Z výsos­ti siahol, uchopil ma a vy­tiahol z veľkých vôd.

Ekumenický

17 Z výsosti vy­strel ruku, uchopil ma a vy­tiahol z veľkej vody.

Bible21

17 Se­h­nul se z výšin, uchopil mě, z mo­hutných vod mě vy­prostil,