RoháčekŽalmy18,16

Žalmy 18:16

A ukázaly sa riečištia vôd, a od­kryly sa zá­klady okruhu sveta od tvoj­ho že­hrania, Hos­podine, od dychu ducha tvojich noz­dier.


Verš v kontexte

15 Po­slal svoje šípy a rozoh­nal ich, množs­tvo bles­kov hromu, a podesil ich.
16 A ukázaly sa riečištia vôd, a od­kryly sa zá­klady okruhu sveta od tvoj­ho že­hrania, Hos­podine, od dychu ducha tvojich noz­dier.
17 Vy­strel rameno s výsos­ti, po­chytil ma a vytiahol ma z velikých vôd.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

16 A ukázaly sa riečištia vôd, a od­kryly sa zá­klady okruhu sveta od tvoj­ho že­hrania, Hos­podine, od dychu ducha tvojich noz­dier.

Evanjelický

16 Ukázali sa vod­né riečis­ká, ob­nažili sa zá­klady sveta od Tvojej hroz­by, Hos­podine, od hnev­livého dutia Tvoj­ho dychu.

Ekumenický

16 Ob­javili sa riečis­ká a ob­nažili sa zá­klady sveta, lebo si po­hrozil, Hos­podin, a za­dul roz­hnevaným dychom.

Bible21

16 Ko­ry­ta řek byla obnažena, základy svě­ta odkrytypřed ře­vem tvým, Hospodine, před tvým de­chem zuřivým!