RoháčekŽalmy18,18

Žalmy 18:18

Vy­tr­hol ma z moci môjho sil­ného ne­priateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pre­tože boli moc­nejší ako ja.


Verš v kontexte

17 Vy­strel rameno s výsos­ti, po­chytil ma a vytiahol ma z velikých vôd.
18 Vy­tr­hol ma z moci môjho sil­ného ne­priateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pre­tože boli moc­nejší ako ja.
19 Nadišli na mňa v deň môj­ho nešťas­tia, ale Hos­podin mi bol oporou

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

18 Vy­tr­hol ma z moci môjho sil­ného ne­priateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pre­tože boli moc­nejší ako ja.

Evanjelický

18 Pred mojím moc­ným ne­priateľom za­chránil ma a pred mojimi ne­praj­ník­mi, keď boli sil­nejší ako ja.

Ekumenický

18 Za­chránil ma pred moc­ným ne­priateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli sil­nejší než ja.

Bible21

18 vy­rval mě mo­cné­mu nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl.