RoháčekŽalmy17,9

Žalmy 17:9

pred bez­božnými, ktorí ma hubia, p­red mojimi smr­teľnými ne­priateľmi, k­torí ma ob­kľučujú.


Verš v kontexte

8 Os­tríhaj ma jako zrenicu oka; ukry ma v tôni svojich krýdel
9 pred bez­božnými, ktorí ma hubia, p­red mojimi smr­teľnými ne­priateľmi, k­torí ma ob­kľučujú.
10 Za­vreli svoje ­srd­ce tukom; svojimi ús­ty hovoria pyšne.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 pred bez­božnými, ktorí ma hubia, p­red mojimi smr­teľnými ne­priateľmi, k­torí ma ob­kľučujú.

Evanjelický

9 pred bez­božník­mi, čo pášu na mne násilie, pred mojimi ne­priateľmi, čo ma dych­tivo ob­kľučujú!

Ekumenický

9 pred bez­božník­mi, ktorí chcú na mne spáchať násilie, pred ú­hlav­nými ne­priateľmi, čo ma zúrivo ob­kľučujú.

Bible21

9 před niče­my, kteří mě chtějí napadnout, před smr­telný­mi ne­přá­te­li všu­de oko­lo!