RoháčekŽalmy17,8

Žalmy 17:8

Os­tríhaj ma jako zrenicu oka; ukry ma v tôni svojich krýdel


Verš v kontexte

7 Pre­ukáž svoju pred­iv­nú milosť, ty, ktorý za­chraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zach­raňuješ svojou pravicou od tých, ktorí po­vs­távajú p­roti nim.
8 Os­tríhaj ma jako zrenicu oka; ukry ma v tôni svojich krýdel
9 pred bez­božnými, ktorí ma hubia, p­red mojimi smr­teľnými ne­priateľmi, k­torí ma ob­kľučujú.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 Os­tríhaj ma jako zrenicu oka; ukry ma v tôni svojich krýdel

Evanjelický

8 Chráň ma ako zrenicu oka! Ukry ma v tôni svojich krídel

Ekumenický

8 Chráň ma ako zrenicu oka! Skry ma v tôni svojich krídel

Bible21

8 Jak zří­telnici oka mě opatruj, ve stínu tvých kří­del kéž úkryt nalez­nu