RoháčekŽalmy17,10

Žalmy 17:10

Za­vreli svoje ­srd­ce tukom; svojimi ús­ty hovoria pyšne.


Verš v kontexte

9 pred bez­božnými, ktorí ma hubia, p­red mojimi smr­teľnými ne­priateľmi, k­torí ma ob­kľučujú.
10 Za­vreli svoje ­srd­ce tukom; svojimi ús­ty hovoria pyšne.
11 Teraz ob­kružujú naše kroky; ob­rátili na nás svoje oči, aby nás porazili na zem.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Za­vreli svoje ­srd­ce tukom; svojimi ús­ty hovoria pyšne.

Evanjelický

10 Svoje srd­ce bez­cit­ne uzav­reli; ich ús­ta pyšne hovoria.

Ekumenický

10 Srd­ce im ob­rást­lo tukom, ich ús­ta hovoria po­výšene.

Bible21

10 Svým vlastním tu­kem zarostli, svými ús­ty zpupně mlu­vi­li.