RoháčekŽalmy145,14

Žalmy 145:14

Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a narov­náva všet­kých zo­hnutých.


Verš v kontexte

13 Tvoje kráľov­stvo je kráľovstvom všet­kých vekov a tvoje panovanie nad jed­ným každým po­kolením.
14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a narov­náva všet­kých zo­hnutých.
15 Oči všet­kých hľadia v nádej k tebe, a ty im dávaš ich po­krm na jeho čas.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a narov­náva všet­kých zo­hnutých.

Evanjelický

14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a po­z­dvihuje všet­kých skľúčených.

Ekumenický

14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich, dvíha všet­kých skľúčených. (ajin)

Bible21

14 Hos­po­din podpírá všech­ny, kdo klesají, pozvedá všech­ny, kdo jsou sklíčení.