EkumenickýŽalmy145,14

Žalmy 145:14

Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich, dvíha všet­kých skľúčených. (ajin)


Verš v kontexte

13 Tvoje kráľov­stvo pre­tr­vá všet­ky veky, tvoja vláda všet­ky po­kolenia. (sámek)
14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich, dvíha všet­kých skľúčených. (ajin)
15 Na teba sa upierajú oči všet­kých, ty im dávaš po­krm v pravý čas. (pé)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a narov­náva všet­kých zo­hnutých.

Evanjelický

14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a po­z­dvihuje všet­kých skľúčených.

Ekumenický

14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich, dvíha všet­kých skľúčených. (ajin)

Bible21

14 Hos­po­din podpírá všech­ny, kdo klesají, pozvedá všech­ny, kdo jsou sklíčení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček