RoháčekŽalmy144,15

Žalmy 144:15

Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak deje; blaho­slavený ľud, ktorému je Hos­podin Bohom!


Verš v kontexte

13 aby naše komory boly plné a vy­dávaly po­travu rôz­neho druhu; naše stádo aby rodilo na tisíce, na desaťtisíce na našich poliach.
14 Naše voly nech sú naložené; nech nie je nep­riateľs­kého vpádu ani výpadu, ani nech nie je kvílenia na našich uliciach.
15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak deje; blaho­slavený ľud, ktorému je Hos­podin Bohom!

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak deje; blaho­slavený ľud, ktorému je Hos­podin Bohom!

Evanjelický

15 Blaho­slavený je ľud, ktorému sa tak­to vedie. Blaho­slavený je ľud, ktorému Bohom je Hos­podin!

Ekumenický

15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak­to vodí, blaho­slavený ľud, ktorého Bohom je Hos­podin!

Bible21

15 Blaze li­du, jenž toto zakouší, blaze li­du, je­hož Bůh je Hos­po­din!