EvanjelickýŽalmy144,15

Žalmy 144:15

Blaho­slavený je ľud, ktorému sa tak­to vedie. Blaho­slavený je ľud, ktorému Bohom je Hos­podin!


Verš v kontexte

13 Naše sypár­ne sú pl­né a vy­dávajú hoj­né zásoby. Naše ovce sa množia na tisíce, na desaťtisíce po našich stráňach.
14 Náš dobytok nech je plod­ný. Nech nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach!
15 Blaho­slavený je ľud, ktorému sa tak­to vedie. Blaho­slavený je ľud, ktorému Bohom je Hos­podin!

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak deje; blaho­slavený ľud, ktorému je Hos­podin Bohom!

Evanjelický

15 Blaho­slavený je ľud, ktorému sa tak­to vedie. Blaho­slavený je ľud, ktorému Bohom je Hos­podin!

Ekumenický

15 Blaho­slavený ľud, ktorému sa tak­to vodí, blaho­slavený ľud, ktorého Bohom je Hos­podin!

Bible21

15 Blaze li­du, jenž toto zakouší, blaze li­du, je­hož Bůh je Hos­po­din!