RoháčekŽalmy116,17

Žalmy 116:17

Tebe budem obetovať bit­nú obeť chvály a budem vzývať meno Hos­podinovo.


Verš v kontexte

16 Prosím, ó, Hos­podine, lebo ja som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej diev­ky; roz­viazal si moje putá.
17 Tebe budem obetovať bit­nú obeť chvály a budem vzývať meno Hos­podinovo.
18 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom,

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

17 Tebe budem obetovať bit­nú obeť chvály a budem vzývať meno Hos­podinovo.

Evanjelický

17 Prinášam Tebe obeť vďaky a vzývať budem meno Hos­podinovo.

Ekumenický

17 Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hos­podina.

Bible21

17 To­bě při­ne­su oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hos­po­din!