RoháčekŽalmy116,16

Žalmy 116:16

Prosím, ó, Hos­podine, lebo ja som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej diev­ky; roz­viazal si moje putá.


Verš v kontexte

15 Drahá je v očiach Hos­podinových sm­rť jeho svätých.
16 Prosím, ó, Hos­podine, lebo ja som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej diev­ky; roz­viazal si moje putá.
17 Tebe budem obetovať bit­nú obeť chvály a budem vzývať meno Hos­podinovo.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

16 Prosím, ó, Hos­podine, lebo ja som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej diev­ky; roz­viazal si moje putá.

Evanjelický

16 Ach, Hos­podine, som Tvojím sluhom, som Tvojím sluhom, synom Tvojej služob­nice; uvoľnil si mi putá.

Ekumenický

16 Hos­podin, som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej služob­nice. Roz­viazal si mi putá.

Bible21

16 Hos­po­di­ne, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pou­ta uvolnil!