RoháčekŽalmy116,18

Žalmy 116:18

Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom,


Verš v kontexte

17 Tebe budem obetovať bit­nú obeť chvály a budem vzývať meno Hos­podinovo.
18 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom,
19 vo dvoroch domu Hos­podinov­ho, pro­stred teba, Jeruzaleme. Hal­lelujah!

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

18 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom,

Evanjelický

18 Spl­ním svoje sľuby Hos­podinovi pred všet­kým Jeho ľudom

Ekumenický

18 Čo som Hos­podinovi sľúbil, spl­ním pred všet­kým jeho ľudom,

Bible21

18 Své sli­by Hos­po­di­nu vyplním, spatří to vše­chen jeho lid