RoháčekŽalmy106,29

Žalmy 106:29

A tak dráždili Boha svojimi skut­kami až vtrhla medzi nich rana.


Verš v kontexte

28 Spriah­li sa s Baal-pe­orom a jed­li obeti mŕt­vych.
29 A tak dráždili Boha svojimi skut­kami až vtrhla medzi nich rana.
30 V­tedy sa po­stavil Pin­chas a roz­súdil vec, a za­stavená bola rana.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

29 A tak dráždili Boha svojimi skut­kami až vtrhla medzi nich rana.

Evanjelický

29 Dráždili Ho svojimi čin­mi, až prišla na nich záhuba.

Ekumenický

29 Dráždili ho svojím správaním, pre­to ich pos­tih­la po­hroma.

Bible21

29 Boha tak po­pu­di­li svý­mi činy, že mezi nimi pro­puk­la po­hro­ma.