RoháčekŽalmy106,28

Žalmy 106:28

Spriah­li sa s Baal-pe­orom a jed­li obeti mŕt­vych.


Verš v kontexte

27 a aby dal pad­núť ich semenu medzi po­han­mi a aby ich rozp­týlil po krajinách.
28 Spriah­li sa s Baal-pe­orom a jed­li obeti mŕt­vych.
29 A tak dráždili Boha svojimi skut­kami až vtrhla medzi nich rana.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

28 Spriah­li sa s Baal-pe­orom a jed­li obeti mŕt­vych.

Evanjelický

28 Spriah­li sa s Baal Peórom, obete prinášané mŕt­vym jed­li.

Ekumenický

28 Spriah­li sa s Baál-Peórom, jed­li z obiet prinášaných mŕt­vym bohom.

Bible21

28 Po­tom se s mod­lou Baal-peor spřáhli, jedli obě­ti patřící mršinám.