EkumenickýŽalmy106,29

Žalmy 106:29

Dráždili ho svojím správaním, pre­to ich pos­tih­la po­hroma.


Verš v kontexte

28 Spriah­li sa s Baál-Peórom, jed­li z obiet prinášaných mŕt­vym bohom.
29 Dráždili ho svojím správaním, pre­to ich pos­tih­la po­hroma.
30 Po­vs­tal Pin­chás, vy­konal roz­sudok a po­hroma pre­stala.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

29 A tak dráždili Boha svojimi skut­kami až vtrhla medzi nich rana.

Evanjelický

29 Dráždili Ho svojimi čin­mi, až prišla na nich záhuba.

Ekumenický

29 Dráždili ho svojím správaním, pre­to ich pos­tih­la po­hroma.

Bible21

29 Boha tak po­pu­di­li svý­mi činy, že mezi nimi pro­puk­la po­hro­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček