RoháčekŽalmy105,10

Žalmy 105:10

A po­stavil to Jakobovi za ustanovenie, Iz­raelovi za večnú sm­luvu


Verš v kontexte

9 na svoju smluvu, ktorú učinil s Ab­rahámom, a na svoju prísahu, k­torú pri­sahal Izákovi.
10 A po­stavil to Jakobovi za ustanovenie, Iz­raelovi za večnú sm­luvu
11 po­vediac: Tebe dám Kananej­skú zem za podiel vášho dedičs­tva,

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­stavil to Jakobovi za ustanovenie, Iz­raelovi za večnú sm­luvu

Evanjelický

10 čo stvr­dil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Iz­rael:

Ekumenický

10 ako zákon ju určil Jákobovi, Iz­raelovi ako večnú zmluvu,

Bible21

10 Jáko­bovi ten výrok po­tvr­dilza věčnou smlou­vu pro Iz­rael: