EvanjelickýŽalmy105,10

Žalmy 105:10

čo stvr­dil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Iz­rael:


Verš v kontexte

9 čo s Ab­rahámom uzav­rel, a na prísahu Izákovi,
10 čo stvr­dil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Iz­rael:
11 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­stavil to Jakobovi za ustanovenie, Iz­raelovi za večnú sm­luvu

Evanjelický

10 čo stvr­dil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Iz­rael:

Ekumenický

10 ako zákon ju určil Jákobovi, Iz­raelovi ako večnú zmluvu,

Bible21

10 Jáko­bovi ten výrok po­tvr­dilza věčnou smlou­vu pro Iz­rael: