EkumenickýŽalmy105,10

Žalmy 105:10

ako zákon ju určil Jákobovi, Iz­raelovi ako večnú zmluvu,


Verš v kontexte

9 Uzav­rel ju s Abrahámom a prísahou po­tvr­dil Izákovi,
10 ako zákon ju určil Jákobovi, Iz­raelovi ako večnú zmluvu,
11 keď po­vedal: Tebe dám krajinu Kanaán do dedičného vlast­níc­tva.

späť na Žalmy, 105

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­stavil to Jakobovi za ustanovenie, Iz­raelovi za večnú sm­luvu

Evanjelický

10 čo stvr­dil ako zákon Jákobovi na večnú zmluvu pre Iz­rael:

Ekumenický

10 ako zákon ju určil Jákobovi, Iz­raelovi ako večnú zmluvu,

Bible21

10 Jáko­bovi ten výrok po­tvr­dilza věčnou smlou­vu pro Iz­rael:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček