RoháčekŽalmy10,17

Žalmy 10:17

Žiadosť ponížených čuješ, ó, Hos­podine; po­silňuješ ich srd­ce a nakláňaš k nim svoje ucho,


Verš v kontexte

16 Hos­podin je Kráľom na večné veky; po­hania vy­hynú z jeho zeme.
17 Žiadosť ponížených čuješ, ó, Hos­podine; po­silňuješ ich srd­ce a nakláňaš k nim svoje ucho,
18 aby si súdil sirotu a po­tlačeného, aby viac ne­strašil smr­teľný človek zo zeme.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Žiadosť ponížených čuješ, ó, Hos­podine; po­silňuješ ich srd­ce a nakláňaš k nim svoje ucho,

Evanjelický

17 Počul si túžbu po­kor­ných, ó Hos­podine; utvr­dzuješ im srd­ce, ucho na­kláňaš,

Ekumenický

17 Vy­počúvaš túžbu po­kor­ných, Hos­podin, po­silňuješ ich srd­ce, na­kláňaš k nim ucho.

Bible21

17 Hos­po­din vy­s­lyší tuž­by ponížených – ­po­vzbudíš je­jich srd­ce, ucho k nim na­kloníš,