RoháčekŽalmy10,16

Žalmy 10:16

Hos­podin je Kráľom na večné veky; po­hania vy­hynú z jeho zeme.


Verš v kontexte

15 Polám rameno bez­božníka a vy­hľadaj bez­božnosť zlost­níka, až viacej nenajdeš.
16 Hos­podin je Kráľom na večné veky; po­hania vy­hynú z jeho zeme.
17 Žiadosť ponížených čuješ, ó, Hos­podine; po­silňuješ ich srd­ce a nakláňaš k nim svoje ucho,

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Hos­podin je Kráľom na večné veky; po­hania vy­hynú z jeho zeme.

Evanjelický

16 Hos­podin je kráľom na večné veky; po­hania zmiz­li z Jeho krajiny.

Ekumenický

16 Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)

Bible21

16 Hos­po­din kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vy­mizí!