EkumenickýŽalmy10,17

Žalmy 10:17

Vy­počúvaš túžbu po­kor­ných, Hos­podin, po­silňuješ ich srd­ce, na­kláňaš k nim ucho.


Verš v kontexte

16 Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)
17 Vy­počúvaš túžbu po­kor­ných, Hos­podin, po­silňuješ ich srd­ce, na­kláňaš k nim ucho.
18 Brániš právo siroty i zdep­taného. Po­zem­ský človek už nebude na­háňať strach.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Žiadosť ponížených čuješ, ó, Hos­podine; po­silňuješ ich srd­ce a nakláňaš k nim svoje ucho,

Evanjelický

17 Počul si túžbu po­kor­ných, ó Hos­podine; utvr­dzuješ im srd­ce, ucho na­kláňaš,

Ekumenický

17 Vy­počúvaš túžbu po­kor­ných, Hos­podin, po­silňuješ ich srd­ce, na­kláňaš k nim ucho.

Bible21

17 Hos­po­din vy­s­lyší tuž­by ponížených – ­po­vzbudíš je­jich srd­ce, ucho k nim na­kloníš,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček