RoháčekŽalmy10,18

Žalmy 10:18

aby si súdil sirotu a po­tlačeného, aby viac ne­strašil smr­teľný človek zo zeme.


Verš v kontexte

16 Hos­podin je Kráľom na večné veky; po­hania vy­hynú z jeho zeme.
17 Žiadosť ponížených čuješ, ó, Hos­podine; po­silňuješ ich srd­ce a nakláňaš k nim svoje ucho,
18 aby si súdil sirotu a po­tlačeného, aby viac ne­strašil smr­teľný človek zo zeme.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 aby si súdil sirotu a po­tlačeného, aby viac ne­strašil smr­teľný človek zo zeme.

Evanjelický

18 aby si pri­slúžil právo sirote a ubitému, aby po­zem­ský človek už viac ne­na­háňal strach.

Ekumenický

18 Brániš právo siroty i zdep­taného. Po­zem­ský človek už nebude na­háňať strach.

Bible21

18 zjednáš soud si­ro­tkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je ne­děsil!