RoháčekSudcov6,1

Sudcov 6:1

A synovia Iz­raelovi robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. A Hos­podin ich vydal do ruky Madiana sedem rokov.


Verš v kontexte

1 A synovia Iz­raelovi robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. A Hos­podin ich vydal do ruky Madiana sedem rokov. 2 A ruka Madiana sa zmoc­nila nad Iz­raelom. Pred Madian­mi si spravili synovia Iz­raelovi priekopy, ktoré po vr­choch, a jas­kyne i pev­nos­ti. 3 A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A synovia Iz­raelovi robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. A Hos­podin ich vydal do ruky Madiana sedem rokov.

Evanjelický

1 Ale Iz­rael­ci robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. Hos­podin ich vy­dal na sedem rokov do rúk Mid­ján­com.

Ekumenický

1 Iz­raeliti páchali, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, a pre­to ich vy­dal na sedem rokov do moci Mid­jánčanom.

Bible21

1 Synové Iz­rae­le však jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle, a tak je Hos­po­din vy­dal do ru­kou Mi­diánu na sedm let.

RoháčekSudcov6,1