EvanjelickýSudcov6,1

Sudcov 6:1

Ale Iz­rael­ci robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. Hos­podin ich vy­dal na sedem rokov do rúk Mid­ján­com.


Verš v kontexte

1 Ale Iz­rael­ci robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. Hos­podin ich vy­dal na sedem rokov do rúk Mid­ján­com. 2 Keď ruka Mid­ján­cov ťažko doliehala na Iz­rael, pris­pôsobili si Iz­rael­ci k ob­rane pred Mid­ján­cami hor­ské trh­liny, jas­kyne a pev­nos­ti. 3 Kedykoľvek Iz­rael­ci za­siali, prišli Mid­ján­ci a Amálékov­ci a synovia východu proti nim.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A synovia Iz­raelovi robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. A Hos­podin ich vydal do ruky Madiana sedem rokov.

Evanjelický

1 Ale Iz­rael­ci robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. Hos­podin ich vy­dal na sedem rokov do rúk Mid­ján­com.

Ekumenický

1 Iz­raeliti páchali, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, a pre­to ich vy­dal na sedem rokov do moci Mid­jánčanom.

Bible21

1 Synové Iz­rae­le však jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle, a tak je Hos­po­din vy­dal do ru­kou Mi­diánu na sedm let.