RoháčekSudcov6,3

Sudcov 6:3

A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho.


Verš v kontexte

2 A ruka Madiana sa zmoc­nila nad Iz­raelom. Pred Madian­mi si spravili synovia Iz­raelovi priekopy, ktoré po vr­choch, a jas­kyne i pev­nos­ti. 3 A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho. 4 A položiac sa proti nim táborom kazili úrodu zeme až po­tiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali po­travy v Iz­raelovi ani ovce ani vola ani os­la.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho.

Evanjelický

3 Kedykoľvek Iz­rael­ci za­siali, prišli Mid­ján­ci a Amálékov­ci a synovia východu proti nim.

Ekumenický

3 Len čo Iz­raeliti do­končili sej­bu, prišli k nim Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene.

Bible21

3 Kdyko­li Iz­rael za­sel, při­táh­li Mi­dián­ci a Amale­kov­ci s východní­mi náro­dy a přepad­li jej.

RoháčekSudcov6,3