RoháčekSudcov3,17

Sudcov 3:17

A tedy doniesol Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, dar. A Eg­lon bol veľmi tučný človek.


Verš v kontexte

16 A Ehúd si spravil meč, os­trý na obe strany, dl­hý na lakeť, a opásal si ho pod svoje šaty na svoje pravé bed­ro. 17 A tedy doniesol Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, dar. A Eg­lon bol veľmi tučný človek. 18 A stalo sa, keď už od­dal celý dar, že pre­pus­til ľudí, ktorí prinies­li dar.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A tedy doniesol Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, dar. A Eg­lon bol veľmi tučný človek.

Evanjelický

17 Odo­vzdal moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi po­platok. Eg­lón bol veľmi tučný muž.

Ekumenický

17 Moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi odo­vzdal po­vin­ný po­platok. Eg­lón bol veľmi tučný muž.

Bible21

17 a při­ne­sl ten dar moáb­ské­mu krá­li Eglo­novi (který byl ve­liký tlusťoch).