RoháčekSudcov3,16

Sudcov 3:16

A Ehúd si spravil meč, os­trý na obe strany, dl­hý na lakeť, a opásal si ho pod svoje šaty na svoje pravé bed­ro.


Verš v kontexte

15 Po­tom kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu, Ehúda, syna Géru, syna Jeminiho, človeka, ne­vlád­núceho svojou pravou rukou. A synovia Iz­raelovi po­slali po ňom Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, dar. 16 A Ehúd si spravil meč, os­trý na obe strany, dl­hý na lakeť, a opásal si ho pod svoje šaty na svoje pravé bed­ro. 17 A tedy doniesol Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, dar. A Eg­lon bol veľmi tučný človek.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A Ehúd si spravil meč, os­trý na obe strany, dl­hý na lakeť, a opásal si ho pod svoje šaty na svoje pravé bed­ro.

Evanjelický

16 Éhúd si zhotovil meč na obe strany os­trý, na lakeť dl­hý, a opásal si ho pod šaty na pravé bed­ro.

Ekumenický

16 Ehúd si zhotovil na lakeť dl­hý, oboj­stran­ne os­trý meč. Pri­pásal si ho pod šaty na pravý bok.

Bible21

16 Ehud si vy­ro­bil krátký dvoj­sečný meč, připásal si jej pod oděv k pravé­mu steh­nu