RoháčekSudcov3,18

Sudcov 3:18

A stalo sa, keď už od­dal celý dar, že pre­pus­til ľudí, ktorí prinies­li dar.


Verš v kontexte

17 A tedy doniesol Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, dar. A Eg­lon bol veľmi tučný človek. 18 A stalo sa, keď už od­dal celý dar, že pre­pus­til ľudí, ktorí prinies­li dar. 19 A on vrátiac sa od lomov, ktoré pri Gil­gale, riekol Eg­lonovi: Tajnú vec mám pre teba, kráľu. A k­ráľ povedal: Ticho! A vy­šli od neho všet­ci, ktorí stáli pri ňom.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A stalo sa, keď už od­dal celý dar, že pre­pus­til ľudí, ktorí prinies­li dar.

Evanjelický

18 Keď Éhúd odo­vzdal po­platok, pre­pus­til mužov, ktorí po­platok nies­li;

Ekumenický

18 Keď Ehúd odo­vzdal po­vin­ný po­platok, pre­pus­til mužov, čo ten­to po­platok prinies­li.

Bible21

18 Po ode­vzdání po­vinného daru Ehud pro­pustil ty, kdo dar při­nes­li,