RoháčekSudcov3,10

Sudcov 3:10

A prišiel na neho Duch Hos­podinov, a súdil Iz­raela, a keď vy­šiel do boja, dal Hos­podin Kúšana Rišataim­ského, kráľa Arama, do jeho ruky, a tak zmoc­nila sa jeho ruka na Kúšana Rišataim­ského.


Verš v kontexte

9 No, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, vzbudil Hos­podin synom Iz­raelovým zá­chran­cu a za­chránil ich, Ot­niela, syna Kenaza, mladšieho brata Kálefov­ho. 10 A prišiel na neho Duch Hos­podinov, a súdil Iz­raela, a keď vy­šiel do boja, dal Hos­podin Kúšana Rišataim­ského, kráľa Arama, do jeho ruky, a tak zmoc­nila sa jeho ruka na Kúšana Rišataim­ského. 11 A zem mala po­koj štyrid­sať rokov. A zo­mrel Ot­niel, syn Kenazov.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 A prišiel na neho Duch Hos­podinov, a súdil Iz­raela, a keď vy­šiel do boja, dal Hos­podin Kúšana Rišataim­ského, kráľa Arama, do jeho ruky, a tak zmoc­nila sa jeho ruka na Kúšana Rišataim­ského.

Evanjelický

10 Duch Hos­podinov zo­stúpil na neho a on spravoval Iz­rael. Vy­tiahol do boja a Hos­podin dal Kúšán-Rišátajima, kráľa Sýrie, do jeho moci, a jeho ruka moc­ne doliehala na Kúšán-Rišátajima.

Ekumenický

10 Hos­podinov duch zo­stúpil naňho a on začal súdiť Iz­rael. Pus­til sa do boja a Hos­podin mu dal do moci aramej­ského kráľa Kúšan-Rišátajima. Jeho ruka moc­ne doliehala na Kúšan-Rišátajima.

Bible21

10 Spoči­nul na něm Duch Hos­po­dinův, a tak se stal v Iz­rae­li soud­cem. Vy­táhl do boje a Hos­po­din mu vy­dal ara­mej­ského krále Kuša­na Ri­ša­ta­ji­ma do ru­kou, takže ho pře­mohl.