RoháčekSudcov3,9

Sudcov 3:9

No, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, vzbudil Hos­podin synom Iz­raelovým zá­chran­cu a za­chránil ich, Ot­niela, syna Kenaza, mladšieho brata Kálefov­ho.


Verš v kontexte

8 Pre­to sa za­pálil hnev Hos­podinov na Iz­raela a predal ich do ruky Kúšana Rišataim­ského, syr­ského kráľa Aram-naharaima, v Mezopotamii, a tak slúžili synovia Iz­raelovi Kúšanovi Rišataim­skému osem rokov. 9 No, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, vzbudil Hos­podin synom Iz­raelovým zá­chran­cu a za­chránil ich, Ot­niela, syna Kenaza, mladšieho brata Kálefov­ho. 10 A prišiel na neho Duch Hos­podinov, a súdil Iz­raela, a keď vy­šiel do boja, dal Hos­podin Kúšana Rišataim­ského, kráľa Arama, do jeho ruky, a tak zmoc­nila sa jeho ruka na Kúšana Rišataim­ského.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 No, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi, vzbudil Hos­podin synom Iz­raelovým zá­chran­cu a za­chránil ich, Ot­niela, syna Kenaza, mladšieho brata Kálefov­ho.

Evanjelický

9 Vtedy volali Iz­rael­ci k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin vzbudil Iz­rael­com zá­chran­cu, ktorý ich za­chránil: Kenázov­ho syna Ot­níéla, Kálebov­ho mladšieho brata.

Ekumenický

9 Iz­raeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hos­podin im po­slal zá­chran­cu, ktorý ich vy­slobodil: Ot­níela, Kenazov­ho syna, Kálebov­ho mladšieho brata.

Bible21

9 Když po­tom synové Iz­rae­le vo­la­li k Hos­po­di­nu, vzbu­dil jim za­chrán­ce, aby je vy­svo­bo­dil. Byl to Otniel, syn Kena­ze, mladšího bra­t­ra Kále­bova.

RoháčekSudcov3,9