RoháčekSudcov3,11

Sudcov 3:11

A zem mala po­koj štyrid­sať rokov. A zo­mrel Ot­niel, syn Kenazov.


Verš v kontexte

10 A prišiel na neho Duch Hos­podinov, a súdil Iz­raela, a keď vy­šiel do boja, dal Hos­podin Kúšana Rišataim­ského, kráľa Arama, do jeho ruky, a tak zmoc­nila sa jeho ruka na Kúšana Rišataim­ského. 11 A zem mala po­koj štyrid­sať rokov. A zo­mrel Ot­niel, syn Kenazov. 12 A synovia Iz­raelovi zase robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. A Hos­podin po­sil­nil Eg­lona, moáb­skeho kráľa, a po­slal ho na Iz­raela, pre­tože robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A zem mala po­koj štyrid­sať rokov. A zo­mrel Ot­niel, syn Kenazov.

Evanjelický

11 Krajina mala štyrid­sať rokov po­koj. Po­tom Kenázov syn Ot­níél zo­mrel.

Ekumenický

11 Krajina mala po­tom štyrid­sať rokov po­koj, kým Kenazov syn Ot­níel nezom­rel.

Bible21

11 Země pak mě­la mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kena­zův, zemřel.