RoháčekSudcov16,7

Sudcov 16:7

A Sam­son jej po­vedal: Keby ma po­viazali sied­mimi surovými húžvami, ktoré ešte neuschly, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek.


Verš v kontexte

6 Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Po­vedz mi, prosím, v čom leží tvoja veľká sila, a čím by ťa bolo možno po­viazať a tak po­koriť? 7 A Sam­son jej po­vedal: Keby ma po­viazali sied­mimi surovými húžvami, ktoré ešte neuschly, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek. 8 A kniežatá Filištínov jej donies­li hore sedem surových húžev, ktoré ešte neboly uschly, a po­viazala ho nimi.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 A Sam­son jej po­vedal: Keby ma po­viazali sied­mimi surovými húžvami, ktoré ešte neuschly, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek.

Evanjelický

7 Sam­son jej po­vedal: Ak ma po­viažu sied­mimi čer­stvými lukovými strunami, ktoré ešte ne­vysch­li, oslab­nem a budem ako ktorýkoľvek človek.

Ekumenický

7 Sam­son jej po­vedal: Ak ma po­viažu sied­mimi čer­stvými, ešte ne­vy­sc­hnutými lukovými tetivami, zo­slab­nem a budem ako ktokoľvek iný.

Bible21

7 Sam­son jí ře­kl: „Kdy­by mě spouta­li sed­mi nový­mi tě­tiva­mi, které ještě ne­vy­schly, byl bych slabý jako každý jiný.“