RoháčekSudcov16,8

Sudcov 16:8

A kniežatá Filištínov jej donies­li hore sedem surových húžev, ktoré ešte neboly uschly, a po­viazala ho nimi.


Verš v kontexte

7 A Sam­son jej po­vedal: Keby ma po­viazali sied­mimi surovými húžvami, ktoré ešte neuschly, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek. 8 A kniežatá Filištínov jej donies­li hore sedem surových húžev, ktoré ešte neboly uschly, a po­viazala ho nimi. 9 A ú­klad­ník jej sedel v komore. A po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale on roztrhol húžvy, jako sa roz­trh­ne motúz z kúdele, keď za­vonia oheň. A nebola po­znaná jeho sila.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 A kniežatá Filištínov jej donies­li hore sedem surových húžev, ktoré ešte neboly uschly, a po­viazala ho nimi.

Evanjelický

8 Filištín­ske kniežatá donies­li jej sedem čer­stvých lukových strún, ktoré ešte ne­vysch­li, a ona ho nimi po­viazala.

Ekumenický

8 Filištín­ske kniežatá jej donies­li sedem čer­stvých, ešte ne­vy­sc­hnutých lukových tetív a ona ho nimi po­viazala.

Bible21

8 Fi­lištínští vlád­ci za ní tedy přiš­li se sed­mi nový­mi tě­tiva­mi, které ještě ne­vy­schly, a ona ho jimi spouta­la.