RoháčekSudcov16,6

Sudcov 16:6

Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Po­vedz mi, prosím, v čom leží tvoja veľká sila, a čím by ťa bolo možno po­viazať a tak po­koriť?


Verš v kontexte

5 A prišli k nej hore kniežatá Filištínov a po­vedali jej: Pre­hovor ho a zveď, v čom leží jeho veľká sila, a čím by sme ho moh­li pre­môcť, aby sme ho po­viazali a po­korili. A my ti dáme každý tisíc a jed­no­sto šek­lov striebra. 6 Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Po­vedz mi, prosím, v čom leží tvoja veľká sila, a čím by ťa bolo možno po­viazať a tak po­koriť? 7 A Sam­son jej po­vedal: Keby ma po­viazali sied­mimi surovými húžvami, ktoré ešte neuschly, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Po­vedz mi, prosím, v čom leží tvoja veľká sila, a čím by ťa bolo možno po­viazať a tak po­koriť?

Evanjelický

6 Delíla po­vedala Sam­sonovi: Po­vedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa zdolali.

Ekumenický

6 Delíla naliehala na Sam­sona: Po­vedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa ov­lád­li.

Bible21

6 Da­li­la se tedy Sam­so­na vy­ptáva­la: „Pro­zraď mi, pro­sím, v čem je ta tvo­je ve­liká sí­la? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?“