RoháčekSudcov11,36

Sudcov 11:36

A ona mu riek­la: Môj otče, ot­voril si svoje ús­ta sľúbiac Hospodinovi sľub, nuž učiň mi podľa toho, čo vy­šlo z tvojich úst, keďže ti dal Hos­podin, aby si sa po­mstil na svojich ne­priateľoch, na synoch Am­monových.


Verš v kontexte

35 A stalo sa, keď ju uvidel, že roz­trh­nul svoje rúcha a po­vedal: Ach, moja dcéra, veľmi si ma zo­hla a si jed­nou z tých, ktorí mi pôsobia trápenie, a ja, pre­tože som ot­voril svoje ús­ta sľúbiac Hospodinovi sľub, nebudem môcť od­volať. 36 A ona mu riek­la: Môj otče, ot­voril si svoje ús­ta sľúbiac Hospodinovi sľub, nuž učiň mi podľa toho, čo vy­šlo z tvojich úst, keďže ti dal Hos­podin, aby si sa po­mstil na svojich ne­priateľoch, na synoch Am­monových. 37 A ešte povedala svoj­mu ot­covi: Dovoľ, nech sa mi učiní táto vec. Nechaj ma dva mesiace, aby som od­išla a sišla na vr­chy a plakala nad svojím panen­stvom, ja i moje priateľky.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

36 A ona mu riek­la: Môj otče, ot­voril si svoje ús­ta sľúbiac Hospodinovi sľub, nuž učiň mi podľa toho, čo vy­šlo z tvojich úst, keďže ti dal Hos­podin, aby si sa po­mstil na svojich ne­priateľoch, na synoch Am­monových.

Evanjelický

36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal slovo Hos­podinovi, urob so mnou, ako si sľúbil, keďže Hos­podin ti do­prial vy­pom­stiť sa na tvojich ne­priateľoch Am­món­coch.

Ekumenický

36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal Hos­podinovi sľub, splň ho, veď Hos­podin ti umožnil vy­pom­stiť sa tvojim ne­priateľom Amónčanom.

Bible21

36 „O­tče můj,“ řek­la mu ona, „­ty jsi dal slovo Hos­po­di­nu? Udě­lej se mnou, co jsi slí­bil – Hos­po­din ti pře­ce do­přál po­mstu nad tvý­mi ne­přá­te­li Amonci.“