EkumenickýSudcov11,36

Sudcov 11:36

Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal Hos­podinovi sľub, splň ho, veď Hos­podin ti umožnil vy­pom­stiť sa tvojim ne­priateľom Amónčanom.


Verš v kontexte

35 Len čo ju uvidel, roz­tr­hol si rúcho a zvolal: Ach, dcéra moja, hl­boko si ma za­rmútila. Uvr­h­la si ma do nešťas­tia. Dal som sľub Hos­podinovi a ne­môžem ho zrušiť. 36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal Hos­podinovi sľub, splň ho, veď Hos­podin ti umožnil vy­pom­stiť sa tvojim ne­priateľom Amónčanom. 37 Po­tom ot­covi po­vedala: Ušet­ri ma, do­praj mi ešte dva mesiace. Odídem do hôr s priateľkami oplakávať svoje panen­stvo.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

36 A ona mu riek­la: Môj otče, ot­voril si svoje ús­ta sľúbiac Hospodinovi sľub, nuž učiň mi podľa toho, čo vy­šlo z tvojich úst, keďže ti dal Hos­podin, aby si sa po­mstil na svojich ne­priateľoch, na synoch Am­monových.

Evanjelický

36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal slovo Hos­podinovi, urob so mnou, ako si sľúbil, keďže Hos­podin ti do­prial vy­pom­stiť sa na tvojich ne­priateľoch Am­món­coch.

Ekumenický

36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal Hos­podinovi sľub, splň ho, veď Hos­podin ti umožnil vy­pom­stiť sa tvojim ne­priateľom Amónčanom.

Bible21

36 „O­tče můj,“ řek­la mu ona, „­ty jsi dal slovo Hos­po­di­nu? Udě­lej se mnou, co jsi slí­bil – Hos­po­din ti pře­ce do­přál po­mstu nad tvý­mi ne­přá­te­li Amonci.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček