EvanjelickýSudcov11,36

Sudcov 11:36

Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal slovo Hos­podinovi, urob so mnou, ako si sľúbil, keďže Hos­podin ti do­prial vy­pom­stiť sa na tvojich ne­priateľoch Am­món­coch.


Verš v kontexte

35 Keď ju uvidel, roz­tr­hol si rúcho a po­vedal: Ach, dcéra moja! Hl­boko si ma po­korila! Ty si sa musela stať príčinou môj­ho zár­mut­ku. 36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal slovo Hos­podinovi, urob so mnou, ako si sľúbil, keďže Hos­podin ti do­prial vy­pom­stiť sa na tvojich ne­priateľoch Am­món­coch. 37 Po­tom po­vedala svoj­mu ot­covi: Do­praj mi ešte toto: Ušet­ri ma ešte dva mesiace; nech odídem do hôr a oplačem svoje panen­stvo, ja i moje priateľky.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

36 A ona mu riek­la: Môj otče, ot­voril si svoje ús­ta sľúbiac Hospodinovi sľub, nuž učiň mi podľa toho, čo vy­šlo z tvojich úst, keďže ti dal Hos­podin, aby si sa po­mstil na svojich ne­priateľoch, na synoch Am­monových.

Evanjelický

36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal slovo Hos­podinovi, urob so mnou, ako si sľúbil, keďže Hos­podin ti do­prial vy­pom­stiť sa na tvojich ne­priateľoch Am­món­coch.

Ekumenický

36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal Hos­podinovi sľub, splň ho, veď Hos­podin ti umožnil vy­pom­stiť sa tvojim ne­priateľom Amónčanom.

Bible21

36 „O­tče můj,“ řek­la mu ona, „­ty jsi dal slovo Hos­po­di­nu? Udě­lej se mnou, co jsi slí­bil – Hos­po­din ti pře­ce do­přál po­mstu nad tvý­mi ne­přá­te­li Amonci.“