RoháčekSudcov11,37

Sudcov 11:37

A ešte povedala svoj­mu ot­covi: Dovoľ, nech sa mi učiní táto vec. Nechaj ma dva mesiace, aby som od­išla a sišla na vr­chy a plakala nad svojím panen­stvom, ja i moje priateľky.


Verš v kontexte

36 A ona mu riek­la: Môj otče, ot­voril si svoje ús­ta sľúbiac Hospodinovi sľub, nuž učiň mi podľa toho, čo vy­šlo z tvojich úst, keďže ti dal Hos­podin, aby si sa po­mstil na svojich ne­priateľoch, na synoch Am­monových. 37 A ešte povedala svoj­mu ot­covi: Dovoľ, nech sa mi učiní táto vec. Nechaj ma dva mesiace, aby som od­išla a sišla na vr­chy a plakala nad svojím panen­stvom, ja i moje priateľky. 38 A riekol: Iď. A po­slal ju na dva mesiace. A tedy od­išla ona i jej priateľky a plakala nad svojím panen­stvom na vr­choch.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

37 A ešte povedala svoj­mu ot­covi: Dovoľ, nech sa mi učiní táto vec. Nechaj ma dva mesiace, aby som od­išla a sišla na vr­chy a plakala nad svojím panen­stvom, ja i moje priateľky.

Evanjelický

37 Po­tom po­vedala svoj­mu ot­covi: Do­praj mi ešte toto: Ušet­ri ma ešte dva mesiace; nech odídem do hôr a oplačem svoje panen­stvo, ja i moje priateľky.

Ekumenický

37 Po­tom ot­covi po­vedala: Ušet­ri ma, do­praj mi ešte dva mesiace. Odídem do hôr s priateľkami oplakávať svoje panen­stvo.

Bible21

37 Po­tom svého otce požáda­la: „Pro­sím jen o jedno: Pu­sť mě na dva měsíce, ať smím cho­dit po horách a se svý­mi druž­ka­mi pla­kat nad mým panenstvím.“