RoháčekSkutky3,3

Skutky 3:3

Skutky apoštolov

Tedy ten, keď videl Pet­ra a Jána, že majú voj­sť do chrámu, prosil, žeby mu dali al­mužnu.


Verš v kontexte

2 A p­ráve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej mat­ky, a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným Krás­nym, aby si pýtal al­mužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. 3 Tedy ten, keď videl Pet­ra a Jána, že majú voj­sť do chrámu, prosil, žeby mu dali al­mužnu. 4 A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a po­vedal: Po­zri na nás!

späť na Skutky, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Tedy ten, keď videl Pet­ra a Jána, že majú voj­sť do chrámu, prosil, žeby mu dali al­mužnu.

Evanjelický

3 A ten, keď videl Pet­ra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich al­mužnu.

Ekumenický

3 Keď videl vstupovať Pet­ra a Jána do chrámu, prosil si od nich al­mužnu.

Bible21

3 Když uvi­děl Pet­ra a Ja­na, jak se chys­tají vejít do chrá­mu, pro­sil je o al­mužnu.

RoháčekSkutky3,3