RoháčekSkutky3,4

Skutky 3:4

Skutky apoštolov

A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a po­vedal: Po­zri na nás!


Verš v kontexte

3 Tedy ten, keď videl Pet­ra a Jána, že majú voj­sť do chrámu, prosil, žeby mu dali al­mužnu. 4 A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a po­vedal: Po­zri na nás! 5 A on hľadel po­zor­ne na nich očakávajúc, že do­stane niečo od nich.

späť na Skutky, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a po­vedal: Po­zri na nás!

Evanjelický

4 Peter a Ján za­hľadeli sa uprene na neho a po­vedali: Po­zri na nás!

Ekumenický

4 Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a po­vedali: Po­zri na nás!

Bible21

4 Petr mu spo­lu s Janem po­hlé­dl do očí a ře­kl: „­Podívej se na nás.“

RoháčekSkutky3,4