RoháčekSkutky28,28

Skutky 28:28

Skutky apoštolov

Nech vám je teda známe, že je po­hanom po­slané toto spasenie Božie, a oni aj budú počúvať.


Verš v kontexte

27 Lebo stučnelo srd­ce tohoto ľudu, a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami ne­videli, ušami ne­počuli, srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa, a uzdravil by som ich. 28 Nech vám je teda známe, že je po­hanom po­slané toto spasenie Božie, a oni aj budú počúvať. 29 A keď to po­vedal, od­išli Židia veľmi sa medzi sebou do­hadujúc.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

28 Nech vám je teda známe, že je po­hanom po­slané toto spasenie Božie, a oni aj budú počúvať.

Evanjelický

28 Vedz­te teda, že je k po­hanom po­slané toto spasenie Božie a oni budú počúvať.

Ekumenický

28 Vedz­te teda, že táto Božia spása je po­slaná po­hanom a oni budú počúvať.

Bible21

28 Pro­to věz­te, že Boží spása byla po­s­lá­na po­hanům. Oni uslyší!“