RoháčekSkutky2,18

Skutky 2:18

Skutky apoštolov

Áno i na svojich sluhov a na svoje diev­ky vy­lejem zo svoj­ho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať.


Verš v kontexte

17 A bude v po­sled­ných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mláden­ci budú vídať videnia, a vašim star­com sa budú snívať sny. 18 Áno i na svojich sluhov a na svoje diev­ky vy­lejem zo svoj­ho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať. 19 A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Áno i na svojich sluhov a na svoje diev­ky vy­lejem zo svoj­ho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať.

Evanjelický

18 Aj na svojich služob­níkov a na svoje služob­nice vy­lejem v tie dni zo svoj­ho Ducha, a budú prorokovať.

Ekumenický

18 V tých dňoch vy­lejem svoj­ho Ducha aj na svojich služob­níkov a svoje služob­nice a budú prorokovať.

Bible21

18 Jis­těže na své služebníky a služebnice v těch dnechvy­li­ji svého Du­cha a bu­dou pro­ro­kovat.